Závěrečná panelová diskuze se zaměří na pozitivní příklady z praxe, sdílení zkušeností o změnách, které se podařily, a představení vizí světa, kde by nám všem bylo lépe. Budeme si klást otázky, jak by jednotliví aktéři veřejného prostoru měly zohledňovat potřeby žen a dalších marginalizovaných skupin při své práci? Jak v ideálním případě měl veřejný prostor – ten fyzický i online – vypadat? Jak zajistit větší míru participace žen na jeho vytváření? Jaké by měly být návrhy opatření při budování fyzického a online prostoru, aby nedocházelo ke znevýhodňování konkrétních skupin? Jak vytvářet města, aby byla bezpečnější pro ženy? A jaké nástroje pomohou předcházení různých forem útoků na ženy v online prostoru? To a mnoho dalšího…

V rámci panelu vystoupí: Robert Osman (Masarykova univerzita), Petr Gibas (Sociologický ústav AV ČR), Lenka Vrbová (Jako doma), Linda Sokačová (Alternativa 50+, zastupetelka v MČ Praha 7), Simona Bagarová (manažerka v sociálních službách), Zuzana Kuldová (architektka na mateřské, IPR), Miroslava Čechová (Czechitas).

 

Čas: 14.00—15.30

Místo: Místo: Camp, Hlavní sál & Amfiteátr

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page