Registrace spuštěna!

  Ulice, sídla, internet. Veřejný prostor pro každého! Blíží se další Kongres žen   Zahajujeme registraci na Kongres žen. Jeho třetí ročník se koná přesně za měsíc, 23. září 2017 v Praze. Hlavním tématem letošního kongresu je veřejný prostor – a to jak ten fyzický, tak virtuální. Muži a ženy zakoušejí a užívají veřejný prostor často…

Proběhlo druhé setkání Programové rady

  20. června 2017 proběhlo druhé setkání Programové rady Kongresu žen. S přítomnými jsme diskutovali obsah a sled hlavních panelů včetně jejich obsazení, způsoby zapojení různých skupin žen a to, jak by měla vypadat propagace letošního kongresu žen. Programové rady se zúčastnili: : Marcela Linková (Kongres žen), Vojtěch Veselý (Wikimedia ČR), Kristýna Pešáková (Nesehnutí), Lenka…

Setkání Programové rady Kongresu žen

6. 6. 2017 se sešla Programová rada Kongresu žen 2017. Se zástupci a zástupkyněmi neziskových a veřejných institucí jsme diskutovali obsahovou podobu Kongresu žen, možnosti zapojení jednotlivých organizací a žen, s nimiž spolupracují. Diskutoval se koncept zahájení konference, kde by měly zaznít jak autentické příběhy zakoušení veřejného prostoru ze strany žen z různých prostředí a…

Veřejný prostor potřebuje vizi

V rámci příprav na Kongres žen 2017 proběhl dne 29. 5. 2017 na Francouzské ambasádě kulatý stůl se zástupci a zástupkyněmi orgánů a organizací, které mají možnost ovlivňovat na úrovni státní a místní správy podoby veřejného prostoru. Cílem bylo představit jim genderovou perspektivu a témata, která nám umožňuje pojmenovat, a také diskutovat, do jaké míry již…

Kulatý stůl na Velvyslanectví Francie v Praze

29. 5. 2017 – se v rámci příprav Kongresu žen 2017 uskutečnil kulatý stůl s experty/kami a zástupci aktérů, kteří mají vliv na podobu veřejného prostoru v jeho fyzické i online podobě. Pozvání diskutovat přijali: Pavlína Kvapilová (konzultantka, expertka na online prostor), Jana Leitnerová (expertka na komunikaci na sociálních sítích, Hatefree Culture), Simona Kovalská (členka…

Procházka: Od Libuše k Miladě Horákové. Ne/viditelné ženské hnutí v Praze

Procházka se zaměřuje na některé významné ženské osobnosti a jejich přítomnost i absenci v Praze. Výchozím bodem procházky je národní kulturní památka Vyšehrad, konkrétně sousoší Přemysl a Libuše od J. V. Myslbeka. Odsud se přesuneme na Vyšehradský hřbitov a ke Slavínu. Budeme pokračovat do centra města a přes ulici Ve Smečkách a Václavské a Staroměstské…