Kongres žen na Týdnu diverzity

Ve spolupráci s programem Dejme (že)nám šanci Nadace OSF Praha  jsme na Týdnu diverzity uspořádaly diskuzi: Velkoměsto očima a srdcem žen. Na akci vystoupila také Monika McGarell Klimentová (Kongres žen), která hovořila o pocitu bezpečí ve městě. Přítomní si pak na mapě mohli sami vyhledat prostory, v nichž se cítí dobře a kde naopak zažívají…

Diskuze na téma Ženy a veřejný prostor

Jak na své ženy myslí Praha? Pro koho jsou utvářeny zdejší veřejné prostory? A kudy vede cesta k městu, které je opravdu pro všechny? Zveme vás na diskuzi na téma „Ženy a veřejný prostor“. KDY: středa 25. 11. 2015 | 19.00 hodin KDE: La Fabrika – Slévárna | Přístavní 22, Praha 7 Vstup zdarma Veřejný…

Stanovisko k výstavě „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny)

Genderová expertní komora ČR a Kongres žen vydaly společné prohlášení k výstavě „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny), kterou v příštím týdnu uspořádá Knihovna AV ČR jako jednu z akcí v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Kritizovaná výstava nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, čímž degraduje ženy obecně na pouhé sexuální…

Otevřená výzva vedoucím představitelům a představitelkám zpravodajských médií

 Praha, 7.7.2015  Česká společnost prochází obdobím zkoušky demokratických hodnot. Jak tato zkouška dopadne,  záleží v nemalé míře také na mediálním obrazu krize, kterou nyní ve vztahu k vlně migrace z válkou a terorem postižených zemí prochází celá Evropa. Kongres žen sleduje interpretace této krize v médiích a jsme více než znepokojeni tím, že média upřednostňují…

Zahajovací řeč roku 2015 předsedkyně Kongresu žen Marcely Linkové

Vážené dámy a pánové, Vážený pane ministře, vážený pane velvyslanče, Milé kolegyně a kamarádky, kolegové a kamarádi. Dovolte mi, abych vás i já přivítala na druhém Kongresu žen. Žijeme ve společnosti, kde je normální do diskusí na celospolečenská témata nezvat ženy, kde moderátorky veřejnoprávní televize vypadají jako panenky, kde o obsahu médií téměř výlučně rozhodují…

Kongres žen s tématem „ŽENY A MÉDIA“ navštívilo o víkendu tisíc žen i mužů

Národní dům na Vinohradech hostil v sobotu ženy a muže nejen z České republiky. Slavnostního uvítání druhého ročníku Kongresu žen se ujali mimo jiné prezidentka Asociace polského Kongresu žen Dorota Warakomska nebo francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian. Diskutovat o médiích napříč Evropou pak přijely zástupkyně Polska, Německa, Estonska i Velké Británie. Konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení postavení žen…

Jak média vedená muži ovlivňují realitu

Šéfredaktorské pozice v klíčových médiích zastávají výhradně muži. Výběr témat a způsob jejich podání je tak ovlivněn pouze jedním úhlem pohledu.  Téměř milion příspěvků o ženách a jejich rolích, které se v  českých médiích objevily za pět měsíců letošního roku, byly prezentovány převážně s odkazem na mateřství nebo věk. Zaměříme-li se na to, jak se o ženách…

Měsíc žen v médiích (TZ)

Kongres žen startuje svou mediální kampaň a vyhlašuje „Měsíc žen v médiích“. Jejím cílem je vyvolat veřejnou diskusi o postavení žen v českém mediálním prostoru. Kampaň vyvrcholí 20. června 2015 v Národním domě na Vinohradech, kde v rámci druhého ročníku Kongresu žen vystoupí nejen zástupkyně a zástupci médií z České republiky, Evropy a Spojených států.…

Miss Parlamentu nebo Prezidentka? – promítání filmu a diskuze

Kongres žen vás zve na promítání filmu Miss Representation (USA, 2011, 85 min) s následnou diskuzí na téma Sexismus a gender v řídících pozicích. To, jak jsou ženy prezentovány, ovlivňuje to, kam to mohou dotáhnout. Proč se dobrovolně připravujeme o schopnosti a příležitosti, které ženy v důležitých funkcích mohou nabídnout? Máme více absolventek vysokých škol…