15. března 2016 jsme v Brně uspořádaly druhé přípravné setkání, jehož cílem je definovat klíčové oblasti, kterým by se měl věnovat příští Kongres žen.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page