Programová rada je nejvyšším poradním orgánem Kongresu žen složený ze zástupkyň a zástupců médií, reklamy, akademické sféry a neziskových organizací.
 
Členky a členové
 • Michal Komárek, redaktor, Literární noviny,
 • Lenka Tréglová, šéfredaktorka My89.cz,
 • Lenka Vochocová, výzkumná a pedagogická pracovnice Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze,
 • Jana Valdrová, germanistka a genderová lingvistka, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity,
 • Pavlína Kvapilová, moderátorka a konzultantka, bývalá ředitelka divize ČT Nová média,
 • Jana Ciglerová, novinářka MF Dnes,
 • Zdeňka Lammelová, programová koordinátorka Heinrich Boell Stiftung,
 • Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice Fridrich Ebert Stiftung Prag,
 • Soňa Tichá, analytický odbor, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • Petra Havlíková, koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva, Nesehnutí,
 • Ľubica Kobová, výzkumná a pedagogická pracovnice, Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií
 • UK v Praze,
 • Hana Tenglerová, odborná pracovnice, Gender a Sociologie, Sociologický ústav Akademie věd ČR,
 • Jarmila Balážová, tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu,
 • Lucia Zachariášová, vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR,
 • Kamila Zlatušková, kreativní producentka České televize,
 • Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen a České ženské lobby,
 • Iva Jonášová, ředitelka rádia Street Culture, dramaturgyně nových formátů Českého rozhlasu,
 • Naďa Straková, nezávislá publicistka na rodičovské dovolené, bývalá vedoucí internetových projektů týdeníku Respekt,
 • Jiřina Šmejkalová, genderová a mediální expertka, Lincoln School of Film and Media, University of Lincoln, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page