Po obrovském úspěchu prvního kongresu jsme realizovaly další ročník Kongresu žen, který se uskutečníl 20. června 2015 v Praze.

Rozmanitý program Kongresu žen byl opět rozložen do seminářů k tématu ženy a média (ženy a sexismus v médiích, ženy a sociální média, ženská témata v médiích, ženy v rozhodovacích pozicích v médiích) a workshopů zaměřených na rozvoj dovedností a schopností (soft-skills) žen (např. mentoring, rétorika, prezentační dovednosti, základy mediální sebeprezentace).

Nedílnou součástí Kongresu žen byl veletrh organizací, institucí a firem, které se zabývají postavením žen v České republice.

Bohatý kulturní program zahájilo promítání úspěšného amerického filmu Miss Representation v kině Světozor – malý sál dne 20.května 2015, na který navazovala diskuze s odborníky a novinářkami na téma zobrazování žen v médiích.

Přilehlé Náměstí Míru opět ožilo doprovodnými akcemi Kongresu žen pod názvem Festival žen. Pestrý kulturní program doplní stánky s nápaditými výrobky a službami žen – podnikatelek, chybět nebude ani program pro děti.

Příprava Kongresu žen započala již v roce 2014. Stěžejní témata byla definována na přípravných setkání29. 10. 2014 v Impact Hubu Praha a 14. 11. 2014 Otevřené zahradě v Brně. Použily jsme interaktivní metody „The World Café“ vypracována celková strategie Kongresu žen 2015. Přípravná setkání podpořila nadace Heinrich Böll Stiftung Prag.

Během ledna a února 2015 se uskutečnily diskusní kulaté stoly s novinářkami a novináři, kteří se zaměří na klíčová témata související s postavením žen v médiích. Kulaté stoly podpořila Francouzská Ambasáda v Praze.

Diskutovaná témata:

 • postavení žen v rozhodovacích pozicích v médiích v ČR i zahraničí
 • zobrazování žen a mužů a sexistická reklama
 • mentorink pro začínající novinářky i blogerky
 • feminismus a média
 • minoritní témata v mediálním prostoru

Druhý ročník Kongresu žen zaštítili

 • Bohuslav Sobotka, Premiér
 • Jiří Dienstbier, Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Do Programové rady Kongresu žen 2015 zasedly

 • Pavlína Kvapilová, moderátorka a konzultantka, bývalá ředitelka divize ČT Nová média
 • Michal Komárek, redaktor, Literární noviny
 • Lenka Tréglová, šéfredaktorka My89.cz
 • Lenka Vochocová, výzkumná a pedagogická pracovnice Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze
 • Jana Valdrová, germanistka a genderová lingvistka, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
 • Jana Ciglerová, novinářka, Mladá Fronta Dnes
 • Zdeňka Lammelová, programová koordinátorka Heinrich Boell Stiftung
 • Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice Fridrich Ebert Stiftung Prag
 • Soňa Tichá, analytický odbor, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Petra Havlíková, koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva, Nesehnutí
 • L’ubica Kobová, výzkumná a pedagogická pracovnice, Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií
  UK v Praze
 • Hana Tenglerová, odborná pracovnice, Gender a Sociologie, Sociologický ústav Akademie věd ČR
 • Jarmila Balážová, tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
 • Lucia Zachariášová, vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR
 • Kamila Zlatušková, kreativní producentka České televize
 • Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen a České ženské lobby
 • Naďa Straková, nezávislá publicistka na rodičovské dovolené, bývalá vedoucí internetových projektů týdeníku Respekt
 • Jiřina Šmejkalová, genderová a mediální expertka, Lincoln School of Film and Media, University of Lincoln, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page