05Ve spolupráci s programem Dejme (že)nám šanci Nadace OSF Praha  jsme na Týdnu diverzity uspořádaly diskuzi: Velkoměsto očima a srdcem žen. Na akci vystoupila také Monika McGarell Klimentová (Kongres žen), která hovořila o pocitu bezpečí ve městě. Přítomní si pak na mapě mohli sami vyhledat prostory, v nichž se cítí dobře a kde naopak zažívají pocity ohrožení a kterým se proto mají tendenci i vyhýbat. Na závěr Monika McGarell Klimentová pozvala všechny na příští Kongres žen, který se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017.

 

Diskuze se účastnily:

Monika McGarell Klimentová (Kongres žen, z. s.);
Alexandra Doležalová (Jako Doma – Homelike, o. p. s.);
Milota Sidorová (Women Public Space);
Eva Ferrarová (Alternativa 50+);
Helene H. Knudsen (radní města Kristiansand, Norsko);
akci moderovala Jana Cíglerová.

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page