V české společnosti žije kolem 200 000 žen se zkušeností migrace. Pochází z různých zemí, prostředí a kultur, taktéž vypadají různorodě, oblékají se různorodě a česky se domluví na různé úrovni. Některé od Češek na první pohled neodlišíme, jiné rozeznáme okamžitě. Jak moc jsou tyto ženy (ne)viditelné? Jak se ony samy cítí v českém veřejném prostoru, obklopené lidmi z hostitelské společnosti? Mají tyto interakce vliv na jejich život? Mohou se zde svobodně projevovat? Jsou okolím přijímány jako rovnocenné členky naší společnosti? Jak na jejich snahy o veřejné vystupování reaguje jejich nejbližší okolí? Přijďte s námi diskutovat, sdílet vaše zkušenosti, vyjádřit váš názor či si jen vyslechnout příběhy žen se zkušeností migrace. Workshop pořádá Sdružení pro integraci a migraci, nevládní organizace pracující s migranty a uprchlíky v ČR již 25 let.

 

Čas: 14.00—14.50

Místo: Emauzy, Refektář

Organizuje: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page