Kongres žen je neziskovou a nevýdělečnou iniciativou organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. Platforma Kongres žen je sdružením nadstranickým, jeho činnost není spojena s žádnou politickou stranou.

Kongres žen nabízí zajímavý prostor pro setkání nejen žen a možnost diskuze nad tématy, které hýbou nejen ženským světem.

Cílem Kongresu žen je vytvořit stálou platformu, která:

  • osloví ženy napříč profesemi, regiony, věkovými skupinami a politickou orientací
  • dá hlas marginalizovaným skupinám žen: migrantkám, příslušnicím etnických menšin, handicapovaným ženám, apod.,
  • poskytne ženám prostor pro síťování: sdílení zkušeností, znalostí a dovedností napříč společenskými sektory,
  • poskytne zázemí pro diskusi o situaci žen v České republice, o problémech a možnostech jejich řešení (včetně inspirace ze zahraničí),
  • bude ženy inspirovat a mobilizovat k formulování jejich představ o dalším směřování společnosti,
  • vytvoří zázemí pro vystoupení žen jako silné společenské skupiny se sdílenými zájmy a neopomenutelnou zkušeností a schopnostmi, které česká společnost doposud plně nevyužívá.
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page