Praha, 7.7.2015

 Česká společnost prochází obdobím zkoušky demokratických hodnot. Jak tato zkouška dopadne,  záleží v nemalé míře také na mediálním obrazu krize, kterou nyní ve vztahu k vlně migrace z válkou a terorem postižených zemí prochází celá Evropa.

Kongres žen sleduje interpretace této krize v médiích a jsme více než znepokojeni tím, že média upřednostňují nadpisy a obsahy článků, která podporují nenávist vůči specifickým skupinám osob a radikalizují českou společnost. Takovou situaci považujeme za extrémně nebezpečnou a apelujeme na poslání médií být objektivní a chránit demokratické hodnoty. Média vyspělé demokratické členské země EU a OSN nemají poskytovat prostor xenofobním vyjádřením, ta mají být naopak řádně pojmenována a odsouzena .

Jako představitelky Kongresu žen také upozorňujeme na to, že radikalizace české společnosti nese silné rysy genderového násilí. Oponentům a oponentkám nebo jejich rodinám je často vyhrožováno sexuálním  napadením, které je vnímáno jako trest za podporu jiného než xenofobního názoru na řešení uprchlické krize. Toto násilí je patrné nejen v anonymním prostředí sociálních sítí, ale bohužel také ve veřejném prostoru (např. napadení restaurace v Brně, verbální útoky na účastnice nenásilných demonstrací). Krizi, kterou skrze média nyní pozorujeme, považuje Kongres žen za krizi humanitárních rozměrů, která si vyžaduje osobní zodpovědnost novinářů a novinářek referující o současné situaci.

V neposlední řadě bychom také rády upozornily, že mezi uprchlíky jsou rodiny s dětmi, kteří potřebují ochranu a pomoc v jejich snaze dostat se do bezpečnějších zemí.  Ochrana žen a dětí v konfliktech je prioritou mezinárodního společenství, kterou Rada bezpečnosti OSN deklaruje Rezolucí 1325, jež klade důraz na ochranu žen a dívek před násilím, a tím i prioritou České republiky.

Kongres žen proto vyzývá média aby:

  • komentovala dění korektně a bez šíření strachu a hysterie z uprchlíků
  • zvala do pořadů odborníky a odbornice věnující se tématice migrace, nikoliv osoby podněcující nenávist a xenofobii
  • šířila informace o fungujících modelech integrace a příbězích lidí, kteří opustili svou zem a zachránili tak život sobě a své rodině, včetně příkladů Čechů a Češek v průběhu 20. století
  • používala analogii s ostatními konflikty a vlnami uprchlíků ve vztahu k válečným konfliktům v Evropě nebo na hranici s Evropou (např. válka v Kosovu nebo Ukrajině) a využila možnosti ukázat příběhy úspěšných migrantů a migrantek žijících na území České republiky
  • odmítala diskutéry a komentáře, které jsou v rozporu s lidskostí, nabádají k násilí nebo štvou proti náboženským a národnostním menšinám a důsledně moderovala diskuze čtenářů.

Za Kongres žen

předsedkyně Kongresu žen

Marcela Linková

TK_Otevřená výzva médiím

 

Kontakt:

Simona Bagarová

Kontakt: simona@kogreszen.cz

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page