Trh práce

  • Ve věku 15 – 64 let je pouze 56 % žen zaměstnaných (Norsko 73 %, Německo 66 %, Estonsko 61 %, Polsko 53 %).
  • V ČR je nejméně zaměstnaných žen s malými dětmi ve věku do 6 let ze všech států EU. Necelých 40 % žen oproti téměř 95 % mužů se dvěma dětmi je zaměstnáno (v EU je poměr 65 : 91). V porovnání s ostatními zeměmi EU je v ČR zaměstnáno na částečný úvazek jen velmi malé procento pracující populace (2 % zaměstnaných mužů, 9 % zaměstnaných žen). Přitom právě práce na částečné úvazky tvoří přes 30 % všech pracovních poměrů žen v EU (a asi 8 % zaměstnaných mužů).
  • Ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži (průměrná měsíční mzda činí u žen 22 666 Kč, u mužů 30 192 Kč), jsou minimálně zastoupeny ve vedoucích pozicích a v podnikatelské sféře. Z výzkumu společnosti McKinsey&Company zaměřeného na hodnocení potenciálu žen v české ekonomice dokonce vyplynulo, že v představenstvech 60 největších společností v České republice jsou ženy zastoupeny pouhými 4 % a v 85 % těchto představenstvech nejsou ženy zastoupeny vůbec.
  • Kvůli výše uvedenému jsou ženy obecně více ohroženy chudobou než muži.

(zdroj: ČSÚ, analýza společnosti McKinsey&Company)

Ženy

Muži

Ženy v populaci
Podíl žen mezi absolventy VŠ
Nezaměstnané ženy v populaci ve věku 30 - 34 let
Muži v populaci
Podíl mužů mezi absolventy VŠ
Nezaměstnaní muži v populaci ve věku 30 - 34 let
Podíl žen v soudcovské funkci
Podíl žen v soudcovské funkci na Nejvyšším soudě
Ženy v představenstvech 85 % z 60 největších společností
Podíl mužů v soudcovské funkci
Podíl mužů v soudcovské funkci na Nejvyšším soudě
Podíl mužů v představenstvech 85 % z 60 největších společností

Média, reklama, marketing

Média (audiovizuální, tištěná, elektronická, internet) a jejich obsahy včetně reklamy tvoří důležitou součást našeho každodenního života. Skrze média získáváme informace o okolním světě, média jsou zdrojem zábavy a jsou také prostředkem pro komerční komunikaci.
Analytici médií však poukazují na to, že média kulturu nejen reflektují, ale že ji také aktivně ovlivňují a vytvářejí. Stejně tak ovlivňují vnímání rolí mužů a žen ve společnosti.

Je proto důležité diskutovat o zapojení žen do tvorby mediálních obsahů a vlivu na média.

(Zdroj: Gender, média a reklama http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/gender-media-reklama.pdf,

Datová žurnalistika http://www.datovazurnalistika.cz/redakce-struktura/)

Ženy pracující na pozici programátorka
Podíl žen v roli prezentujících na konferencích o IT
Zastoupení žen v managementu v klíčových médiích
Muži pracující na pozici programátor
Podíl mužů v roli prezentujících na konferencích o IT
Zastoupení mužů v managementu v klíčových médiích
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page