24. února 2016 proběhlo v Praze první přípravné setkání Kongresu žen 2017. Účastnice a účastníci diskutovali u dvou kulatých stolů výzvy, kterým čelí ženy a další znevýhodněné skupiny ve veřejném prostoru. Věnovali jsme se jak virtuálnímu světu, tak otázkám spojeným s plánováním měst, pohybem v něm a bezpečím.

Setkání se zúčastnila například Pavla Melková z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ředitel neziskové organizace ReSITE Osamu Okamura, Jana Jíchová z Urbánní a regionální laboratoře Přírodovědecké fakulty UK, právnička Eva Ondřejová, která se zabývá zastupováním obětí kriminality v online prostoru, socioložka Marie Dlouhá ze Sociologického ústavu AV ČR či Michaela Svatošová z neziskové organizace Gender Studies, které se věnují problematice mezilidského násilí v online prostoru, a řada dalších.

Mezi tématy, která by podle diskutujících neměla na příštím Kongresu žen chybět, patří například: diskuze specifik potřeb žen z hlediska jejich pečovatelské role (odlišný pohyb městem, jiné potřeby na občanskou vybavenost), z hlediska bezpečí (jak vytvářet bezpečné město), z hledsika bariér pro přístup a pohyb ve veřejném prostoru ( ne/dostatek osvětlení, nevhodné porosty křovin, bariérovost dopravy včetně chůze). Účastnice kulatého stolů, který se věnoval online prostoru, zdůrazňovaly potřebu věnovat se kyber-etice (hatespeech, míra ne/tolerance, nízká genderová citlivost, rizikovým skupinám), gramotnosti a informovanosti žen v oblasti ICT, odpovědnosti a právní ochraně obětí.

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page