20. června 2017 proběhlo druhé setkání Programové rady Kongresu žen. S přítomnými jsme diskutovali obsah a sled hlavních panelů včetně jejich obsazení, způsoby zapojení různých skupin žen a to, jak by měla vypadat propagace letošního kongresu žen.

Programové rady se zúčastnili: : Marcela Linková (Kongres žen), Vojtěch Veselý (Wikimedia ČR), Kristýna Pešáková (Nesehnutí), Lenka Vochocová (FSV UK), Kateřina Fialová (Association for Progressive Communication), Marie Pospíšilová (SOÚ AV ČR), Kateřina Kyliánová (Konsent), Claudie Laburdová (Manushe), Sarah Polewski (Rakouské kulturní centrum), Hana Tenglerová (Kongres žen), Markéta Mottlová (Kongres žen), Veronika Šprincová (Fórum 50 %), Eva Svobodová (Čtvrtá vlna).

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page