Barbora Baronová, nakladatelka a spisovatelka

Mít možnost poznávat svět různými perspektivami nejenom obohacuje život člověka, ale hlavně v nás probouzí lidskost. A právě ta je pro mě základem demokracie. Pokud budeme o veřejném prostoru uvažovat vždy jen optikou dominující části společnosti, bude stále příliš mnoho těch, kdo budou rozhodnutími momentálně mocných trpět. Proto je důležité dávat prostor i dalším, často nemainstreamovým,…

Kateřina Tučková, spisovatelka a kurátorka

Veřejný prostor patří všem, přesto v něm některé skupiny obyvatel nejsou patřičně zastoupeny, anebo narážejí na nejrůznější překážky v jeho užívání. Příslušníci menšin, lidé s jinou než heterosexuální orientací, handicapovaní… a ano, i na prahu 21. století – ženy. Za desítky let existence docílilo hnutí za ženská práva mnoha klíčových úspěchů – ženy mají volební…

Zuzana Kuldová, architektka IPR Praha

Veřejný prostor našich měst by měl být vstřícný pro všechny. S touto základní tezí je snadné souhlasit. Co ale skutečně znamená? V závislosti na sociálním postavení, dopravním chování, věku či pohlaví mají lidé různé často protichůdné potřeby. Každý během jediného dne nebo v průběhu let vystřídá různé role s odlišnými potřebami – vracíte se ze…

Kelly Adams-Smith, Velvyslanectví Spojených států amerických

Spojené státy americké věří, že genderová rovnost je zásadní pro námi sdílené cíle, jako je prosperita, stabilita a bezpečnost. Proto velvyslanectví Spojených států amerických podporuje projekty, jako je Kongres žen, které se zaměřují na motivování žen k přijetí vedoucích rolí ve společnosti a posílení genderové rovnosti. Téma letošního Kongresu žen – „Ženy a veřejný prostor“…

Eman, studentka

Jsem žena. Jmenuji se Eman a je mi 19 let. Do této chvíle je možná zarážející jenom mé jméno. Budu pokračovat v představování se. Narodila jsem se v Jemenu a od svých 5 let žiji v České republice. V České republice jsem strávila většinu mého života a mohu říct, že tato země je mým domovem.…

Kateřina Saparová, výkonná ředitelka festivalu Prague Pride

Za jednu z největších výzev na cestě k rovnosti považuji změnu postojů samotných žen. Stačí se zmínit o feminismu a velká část z nich začne zarytě bránit zaběhnuté stereotypy. Ve jménu „tradice“, „normálnosti“ nebo proto, že „to tak příroda chtěla“ obhajují patriarchát. Nevidí, jakou je brzdou pro ně, ale i pro společnost. Právě s nimi…

Olga Věra Cieslarová, Sametové posvícení

Považuji za důležité, aby měl veřejný prostor více dimenzí. Aby měl vedle té utilitární dimenze, spojené s obstaráváním, prací a každodenními starostmi, i tu neutilitární. Dimenzi spojenou se slavností, se zastavením běžného času. Kdy člověk dělá spolu s ostatními něco, co mu „není k ničemu“ v tom utiitárním slova smyslu dobré. Kdy se ve veřejném…

Jiří Pasz, hlava Film Festivalu Na hlavu

Pořád ještě jsme si nezvykli, že veřejný prosto je fórum k diskuzi, setkávání a kreativitě. Pořád si ještě neseme diktát a nevkus dob minulých. Mění se to, ale pomaleji. Ženy představují 50% sociálního, politického, ekonomického i uměleckého potenciálu každé země, proto by měly být ve veřejném prostoru přítomné mnohem více. Jiří Pasz, hlava Film Festivalu…

Štěpán Kučera, prozaik a publicista

Když dnes vidím na ulici muslimku v šátku, mám strach – strach z toho, že se najde někdo natolik slušný, že jí začne důrazně radit, aby se vrátila tam, odkud přivandrovala. Nesnášenlivost a útočnost vůči slabším, rozená z pocitů vlastního nenaplnění a dmýchaná médii i politiky, je podstatné téma současnosti, a nejenom té české. Proto si podporu…