Kongres žen  je jedinečnou příležitostí, jak upozornit na nerovnosti mezi ženami a muži a zároveň na širokém a otevřeném fóru hledat způsoby jejich snižování. Téma letošního Kongresu – ženy a média – považuji za zásadní. Zobrazování žen v médiích odráží přetrvávající genderové stereotypy ve společnosti a podporuje současný stav nízkého zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, vysoké míry násilí na ženách, nízkého podílu mužů na péči atd. Proto si velmi vážím možnosti stát se tváří této důležité události a těším se na podnětné diskuze na Kongresu i na závěry, které z nich vzejdou.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page