Mít možnost poznávat svět různými perspektivami nejenom obohacuje život člověka, ale hlavně v nás probouzí lidskost. A právě ta je pro mě základem demokracie. Pokud budeme o veřejném prostoru uvažovat vždy jen optikou dominující části společnosti, bude stále příliš mnoho těch, kdo budou rozhodnutími momentálně mocných trpět. Proto je důležité dávat prostor i dalším, často nemainstreamovým, umlčovaným, vysmívaným, malým, tichým nebo přehlíženým hlasům. Nejsme přece součástí jednolité masy, nýbrž rozmanité společnosti. Věřím, že čím více různosti se nám do veřejného prostoru podaří dostat, tím chápavější, tolerantnější a humánnější národ se z nás stane.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page