V roce 2015 si připomínáme 20. výročí od tzv. Pekingské akční platformy, kterou jednomyslně přijalo 189 členských států Organizace spojených národů. Cílem platformy je dosáhnout větší rovnosti a příležitostí pro ženy. Od té doby bylo dosaženo významného pokroku, stále toho ale zbývá hodně udělat. Druhý český Kongres žen bude pro Českou republiku významnou událostí. Jsem přesvědčena o tom, že mnohé zásadní otázky, které budou v rámci kongresu diskutovány a reflektovány, položí základy pro další kroky, které je nutné učinit směrem k prosazování rovnosti mezi ženami a muži v Česku.

Rovnost pohlaví není jen základním lidským právem. Rovnost žen a mužů je také klíčovým faktorem přispívajícím k hospodářskému růstu. Růst se zvyšuje úměrně s vyšší účastí žen v pracovním procesu. A zvyšující se počet pracujících žen pak činí nejen konkurenceschopnější trh práce a jeho produkty, ale zároveň mění společenské vztahy a podněcuje další hospodářský pokrok. Jinými slovy, investovat do podpory rovnosti žen a mužů má své opodstatnění i z obchodního hlediska. Tuto skutečnost si ani Česká republika ani moje vlastní země, Švédsko, nemohou dovolit ignorovat.

Přeju druhému ročníku Kongresu žen velký úspěch!

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page