Český kongres žen mi zní slavnostně a nově. Ženy se rozhodly konat! Česká cesta do Evropy byla trnitá. Kde jsme zaostali nejvíce, jsou oblasti, z kterých moderní společnosti čerpají svou kvalitu a plnost života. Marginalizovali jsme kulturu, nezvládli modernizaci vzdělání a brutálně zaostali v postavení žen. Zmiňuji to nenáhodně: marginalizace žen ve veřejném životě je nejviditelnějším projevem kulturní zabedněnosti a vzdělanostní zaostalosti – jakéhosi buranství, které ovšem nepomine, nebude-li ženami odtlačeno. Kongresu žen přeji, aby neotálel a rozhodl se, že budeme mít všichni lepší vedení. Přeji ženám, aby si začaly dělat věci po svém. Bude to ve prospěch nás všech.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page