Kongres žen plně podporuji a už se těším na jeho druhý ročník. Téma „ženy a média“, kterému se letošní ročník věnuje, je velmi zásadní. Média mají v dnešní společnosti velkou moc, naše vnímání reality je jimi silně ovlivněno. Nezmění-li se stereotypní zobrazování žen v médiích, bude mnohem těžší bojovat se stereotypy ve společnosti. Také jsem přesvědčena o tom, že větší diverzita ve vedení médií by vedla k větší pestrosti témat, kterým se věnují.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page