Vítám a vřele podporuji Kongres žen! Patří k iniciativám, které rozvíjejí občanskou dimenzi osobnosti a pospolitost – my všichni, ženy i muži, jsme na jedné lodi. Vztahy mezi ženami a muži jsou přímo úměrné celospolečenskému klimatu, odrážejí je a spoluutvářejí, nedělitelně jako spojené nádoby. Země, kde jsou ženy diskriminovány, patří k zemím s největším výskytem násilí. A naopak, čím důstojnější je postavení žen, tím lépe se v takové zemi žije… WE CAN DO IT!

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page