Obrana práv žen, prosazování rovnosti žen a mužů a boj proti násilí na základě pohlaví jsou prioritou Francie. V našich společnostech se jedná o trvalý boj a my máme stále před sebou řadu těžkých úkolů, a to zajistit ženám rovnost v zaměstnání i rovnost s muži v odměňování na stejných pracovních pozicích, rovný přístup k vedoucím funkcím, umožnit jim skloubit rodinný a profesní život, zabránit, aby i nadále byly hlavními obětmi nezaměstnanosti a násilí, bojovat proti sexistickým stereotypům… Seznam těchto úkolů je dlouhý. Pouze odhodlaný přístup, jaký zvolil Kongres žen, jehož energickou činnost ve prospěch práv žen velmi oceňuji, nám umožní dosáhnout pokroku.   

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page