Pořád ještě jsme si nezvykli, že veřejný prosto je fórum k diskuzi, setkávání a kreativitě. Pořád si ještě neseme diktát a nevkus dob minulých. Mění se to, ale pomaleji. Ženy představují 50% sociálního, politického, ekonomického i uměleckého potenciálu každé země, proto by měly být ve veřejném prostoru přítomné mnohem více.

Jiří Pasz, hlava Film Festivalu Na hlavu, v NÚDZ se zabývá destigmatizaci lidí s duševním onemocněním, fotograf

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page