Kongres žen je báječná myšlenka, skvělý impuls k tolik potřebným změnám ve společnosti. Ona se ta rovnoprávnost sama do konce nedotáhne, ani to za nás neudělá nikdo jiný. Takže každý impuls ke stejným platům, stejným příležitostem a stejným podmínkám pro muže a ženy je důležitý. Kongres žen bude v tomto směru akce stejně užitečná jako inspirující.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page