Masová mediální komunikace často využívá jednoduchá schémata a stereotypy. Má pro to důvod – funguje to. Není ovšem stereotyp jako stereotyp. Stereotypní zobrazování žen (i mužů) v médiích může posilovat stereotypní myšlení nás všech. A to je past, do které bychom neměli spadnout.