Ze všech svých sil podporuji a budu podporovat Kongres žen. Jeho nová vize pro rok 2015 dává i novou naději. Třeba se do médií dostanou také ty ženy, které pracují vskrytu. Znám jich spoustu, a kdyby jich nebylo, myslím si, že by svět vypadal jako zábavný program pro muže. Jen to ne, prosím.