Kongres žen jsem ráda podpořila již minulý rok a to zejména proto, že jsem toho názoru, že je v Čechách podobných iniciativ zoufale málo… také si myslím, že se jedná o akci, která má jasnou vizi a jasný cíl a nabízí prostor pro sdílení a témata, která překvapivě v naší společnosti ještě stále mnohdy zůstávají opomíjená či dokonce ignorovaná a které (nejen my ženy) sdílet potřebujeme … v neposlední řadě Kongres podporuji jednoduše proto, že jsem žena. Žena, matka dvou synů. Díky jejich příchodu na svět řeším spoustu dilemat a dostávám se do konfrontace se socio-kulturním systémem naší společnosti. Práva žen související s těhotenstvím, porodem a péčí o své děti jsou u nás často státem omezována. Jako pracující matka se setkávám se spoustou negativních stereotypů o výchově a mýtů o „šťastné rodině“, které bych ráda prostřednictvím svých aktivit ráda i nadále bořila či alespoň „zpochybňovala“. Kongres žen mi v tomto mém úsilí poskytuje podporu a motivaci.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page