Považuji za důležité, aby měl veřejný prostor více dimenzí. Aby měl vedle té utilitární dimenze, spojené s obstaráváním, prací a každodenními starostmi, i tu neutilitární. Dimenzi spojenou se slavností, se zastavením běžného času. Kdy člověk dělá spolu s ostatními něco, co mu „není k ničemu“ v tom utiitárním slova smyslu dobré. Kdy se ve veřejném prostoru může nadechnout, užít si ho, pobýt, porozhlédnout se a slavit. Snad v tom mi přijde důležitá role žen, jež mají k této neutilitární rovině přirozeně blíže než muži.

Olga Věra Cieslarová,  Sametové posvícení – každoroční satirický karnevalový průvod občanských iniciativ 17.11.  (www.sametoveposviceni.cz)

 

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page