Jako žena ve vrcholovém managementu mezinárodního mediálního domu se širokým portfoliem značek, určených především ženám, cítím potřebu podporovat ženy stejně, jako to děláme v našich titulech. Ženy u nás mají ve srovnání se světem relativně nízké sebevědomí a potřebují ženské vzory, se kterými by se mohly identifikovat. Máme u nás v Čechách dost žen, jejichž zkušenosti jsou cenné a je možné si z jejich příkladu převzít to nejlepší pro sebe, pro svou budoucnost. Kongres žen může velkou měrou pomoci při výměně zkušeností už tím, že buduje „networking“ žen různých profesí  a otvírá k diskuzi společenská témata, která se dotýkají zájmů žen všech generací. Proto považuji Kongres žen za důležitou aktivitu, kterou v Burda Praha budeme podporovat.​

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page