V dnešním světě opět dramaticky vzrůstá násilí na ženách na všech kontinentech a i v našich kulturních zemích jsou ženy stále méně placené a mívají těžší pozici i v zaměstnání. Proto je dobré upozorňovat na to, že chceme-li žít ve skutečně spravedlivém světě, je třeba ctít ženské hodnoty a měnit stávající nefunkční svět.