Kongres žen a jeho rezoluce podpořily první osobnosti. Oficiálně tak deklarovaly, že jim témata jako zastoupení žen ve vedení médií a v diskusních pořadech nebo boj proti stereotypům a sexismu v médiích nejsou lhostejná. K výstupům z druhého ročníku Kongresu žen, který se loni v červnu zaměřil na téma „Ženy a média”, se jako první instituce oficiálně přihlásila redakce Českého rozhlasu Radia Wave. Na společném setkání podporovatelek a podporovatelů Kongresu žen v Café Louvre bylo představeno i hlavní téma dalšího ročníku, a tím jsou „Ženy a veřejný prostor”.

„Po červnovém kongresu a zveřejnění našich rezolucí jsem si velmi naivně myslela, že všechny mediální domy zajásají a automaticky naše výstupy podpoří. To se nestalo a o to víc si vážíme individuální podpory konkrétních novinářek a dalších osobností a především pak oficiální podpory Radia Wave, které je zatím jedinou redakcí, jež se rozhodla k rezolucím Kongresu žen a jejich dodržování oficiálně přihlásit,” popsala svůj postoj předsedkyně Kongresu žen Marcela Linková a připomněla konkrétní obsahové body rezolucí shrnuté v jednoduchém desateru. Patří sem například korektní používání češtiny, boj se stereotypy a sexismem, podpora žen ve vedoucích pozicích i v diskusních pořadech, požadavek různosti na obrazovkách a v éteru nebo důležitost pojednávání všech témat tak, aby byla relevantní pro životní zkušenost žen i mužů.

„Pro Radio Wave je přirozeností podporovat genderovou vyváženost a různost, co se týče pohlaví, etnicity, věku, vyznání či orientace, a to jak v éteru – výběrem hostů, témat a jejich zpracováním, tak samotným složením redakce. Bráníme se stereotypům a chceme dělat vlny i v této oblasti. Proto jsme se rozhodli podpořit Desatero a Rezoluce Kongresu žen,” vysvětlila šéfredaktorka Radia Wave Iva Jonášová podporu výstupům letošního kongresu.

Třetí ročník Kongresu žen se uskuteční v roce 2017 a zaměří se na ženy ve veřejném prostoru. Veřejný prostor se týká nás všech a zásadně ovlivňuje možnosti  a kvalitu života lidí. Kongres žen proto chce vytvořit prostor pro diskusi o tom, jak se ženy a muži ve veřejném prostoru mohou pohybovat a přispívat k jeho utváření. Nebude se věnovat pouze prostoru fyzickému, ale i prostoru virtuálnímu. Online prostor se totiž stal novým místem vyjednávání o podobách občanství z hlediska přístupu, bezpečí a zastoupení. Téma dalšího ročníku Kongresu žen tak s sebou přináší klíčové podněty, jako je bezpečí a (kyber)násilí, bezdomovectví, podoba veřejného prostoru a jeho přístupnost z hlediska věku, rodičovství, zdravotních omezení, ale také zastoupení žen expertek v architektuře a urbanismu a v rozhodování o podobě veřejného prostoru.

Rezoluce letošního Kongresu žen doposud svým podpisem podpořily například Jana Ciglerová (redaktorka MF Dnes), Lenka Tréglová (šéfredaktorka časopisu Instinkt), Tereza Zavadilová (šéfredaktorka týdeníku E15), Silvie Lauder (reportérka časopisu Respekt), Veronika Sedláčková (moderátorka Čro Radiožurnál), Petra Horáková (šéfredaktorka MY89.cz).

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page