Kongres žen má ambice formulovat požadavky žen v České republice a měnit současnou realitu tak, aby byl naplněn požadavek rovných příležitostí žen a mužů a bylo posíleno postavení žen v České republice.

Rezoluce vznikají během přípravy kongresu a za přizvání široké skupiny žen (i mužů). Finální požadavky jsou formulovány v průběhu kongresového dne a předány politickým představitelům a představitelkám.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page