V rámci workshopu organizovaném neziskovou společností Apério – Společnost pro zdravé rodičovství představíme výsledky výzkumů Dnešní rodiče: Jak se (je) vidíme?Naši rodiče – z pohledu svých dětí a budeme debatovat o podobě rodičovských rolí, jejich idealizaci a žitých zkušenostech.

Aperio vzniklo na podporu přirozených porodů a humánního přístupu k rození dětí. Kromě aktivit spojených s porodnictvím pomáhá rodičům při slaďování práce a rodiny a při návratu do práce, poskytuje poradenství v oblasti sociálně a pracovně právní, prosazuje rovné příležitosti u zaměstnavatelů a věnuje se problematice rodičů samoživitelů.

 

Čas: 11.45—12.45
Místo: Emauzy, Refektář

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page