6. 6. 2017 se sešla Programová rada Kongresu žen 2017. Se zástupci a zástupkyněmi neziskových a veřejných institucí jsme diskutovali obsahovou podobu Kongresu žen, možnosti zapojení jednotlivých organizací a žen, s nimiž spolupracují.

Diskutoval se koncept zahájení konference, kde by měly zaznít jak autentické příběhy zakoušení veřejného prostoru ze strany žen z různých prostředí a skupin, tak teoretičtější zarámování tématu celé konference. V navazujícím programu a v rámci doprovodných akcí se pak návštěvnice a návštěvníci budou moci těšit na některé z aktivit, jako jsou pocitové mapy měst, divadlo, performance, procházky s komentářem, diskuze, workshopy, přednášky, promítání filmů, výstavy a další.

A jakým oblastem se budeme na Kongresu žen věnovat? Bezdomovectví, sexuálnímu obtěžování, zkušenostem migrantek a Romek s veřejným prostorem, či bezpečnosti v online i fyzickém prostoru. Díky iniciativě zúčastněných se Kongres žen bude věnovat i tématu těl, která nevidíme a tzv. bodyshamingu či hierarchii, legitimizaci a uznání důležitosti prostor, kde se ženy scházejí (dětská hřiště, mimi-bazar, e-mimino).

Všeobecný souhlas přítomných panoval nad tím, že je třeba akci co nejvíc otevřít i mimopražským ženám a ženám z menších sídel, oslovit další subjekty, které se zabývají postavením minorit ve veřejném prostoru, a otázkou zaujetí mužského publika.

 

Programové rady se zúčastnili:
Marcela Linková (Kongres žen), Vojtěch Veselý (Wikimedia ČR), Lucie Čechovská (Nesehnutí), Lenka Vochocová (FSV UK), Lenka Vrbová (Jako doma), Kateřina Fialová (Association for Progressive Communication), Marie Pospíšilová (SOÚ AV ČR), Matouš Hrdina (Radio Wave), Eva Čech Valentová (Sdružení pro integraci a imigraci), Kateřina Kyliánová (Konsent), Claudie Laburdová a Marie Brendzová (Manushe), Zdenka Lammelová (HBS), Sarah Polewski (Rakouské kulturní centrum), Hana Tenglerová (Kongres žen), Markéta Mottlová (Kongres žen), Veronika Šprincová (Fórum 50 %), Eliška Kodyšová (Aperio).

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page