Stanovisko k výstavě „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny)

Genderová expertní komora ČR a Kongres žen vydaly společné prohlášení k výstavě „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny), kterou v příštím týdnu uspořádá Knihovna AV ČR jako jednu z akcí v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Kritizovaná výstava nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, čímž degraduje ženy obecně na pouhé sexuální…

Otevřená výzva vedoucím představitelům a představitelkám zpravodajských médií

 Praha, 7.7.2015  Česká společnost prochází obdobím zkoušky demokratických hodnot. Jak tato zkouška dopadne,  záleží v nemalé míře také na mediálním obrazu krize, kterou nyní ve vztahu k vlně migrace z válkou a terorem postižených zemí prochází celá Evropa. Kongres žen sleduje interpretace této krize v médiích a jsme více než znepokojeni tím, že média upřednostňují…

Měsíc žen v médiích (TZ)

Kongres žen startuje svou mediální kampaň a vyhlašuje „Měsíc žen v médiích“. Jejím cílem je vyvolat veřejnou diskusi o postavení žen v českém mediálním prostoru. Kampaň vyvrcholí 20. června 2015 v Národním domě na Vinohradech, kde v rámci druhého ročníku Kongresu žen vystoupí nejen zástupkyně a zástupci médií z České republiky, Evropy a Spojených států.…