Stanovisko k výstavě „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny)

Genderová expertní komora ČR a Kongres žen vydaly společné prohlášení k výstavě „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny), kterou v příštím týdnu uspořádá Knihovna AV ČR jako jednu z akcí v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Kritizovaná výstava nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, čímž degraduje ženy obecně na pouhé sexuální…