Rádi bychom inspirovali česká média ke změně, která bude ku prospěchu všem. Je prokázáno, že nedostatek žen v rozhodovacích pozicích a posilování genderových stereotypů brání ekonomickému a sociálnímu rozvoji společnosti,“ vysvětluje zaměření druhého ročníku Kongresu žen předsedkyně jeho organizačního výboru Anna Kárníková. Podle zprávy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) z roku 2013 patří Česká republika k evropským zemím s nejmenším počtem žen v rozhodovacích pozicích v médiích.

Také analýza Global Media Monitoring Projectz roku 2010 zaměřená na 108 zemí světa upozorňuje, že česká média opomíjejí téma genderové nerovnosti a diskriminace a naopak tento problém svým informováním umocňují:

  • ženy tvoří pouze 23 % všech námětů ve zpravodajství, muži pak 77 %;
  • muži tvoří 85 % všech expertů a expertek oslovených médii a 70 % všech mluvčích, kteří se objeví ve zpravodajství;
  • pouze 3 % reportáží v českých médiích popírá genderové stereotypy, skoro polovina zpráv (44 %) naopak tyto předsudky posiluje;
  • ženy referují ve velké míře o zprávách lokální úrovně (60 %), na vytváření mezinárodních zpráv se podílí pouze 1/3 žen (33 %)**.

V rámci příprav Kongresu žen proběhnou kromě dvou pracovních setkání (Praha, 29. 10. a Brno 14. 11.) také dva expertní kulaté stoly (v lednu a v únoru 2015), u kterých usednou zástupci a zástupkyně vydavatelství, ředitelé a šéfredaktoři/šéfredaktorky médií, mediální analytici i expertky a experti z akademického sektoru. Debatovat budou nad klíčovými tématy, která se stanou podkladem pro formulaci rezolucí druhého ročníku kongresu.

Podle výstupů „Global Media Monitoring Projectz roku 2010 by měla Česká republika přijmout etický kodex s doporučeními týkajícími se využívání genderově sensitivního jazyka a zavést genderové přístupy do vzdělávání budoucích i současných novinářů.

Genderová rovnost v médiích by již měla být standardem, ale kupodivu stále není. Situace v Česku se nelepší, jak dokazují i výsledky zprávy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z loňského roku,“ uvedla Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.

Druhý ročník Kongresu žen se uskuteční pod záštitou České ženské lobby, s podporou Nadace Open Society Fund Praha, z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Na tiskové konferenci Kongresu žen vystoupí Anna Kárníková (předsedkyně organizačního výboru Kongresu žen), Jarmila Balážová (tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu), Petr Pavlík (genderový expert), Nora Fridrichová (novinářka) a Pavlína Kvapilová (mediální analytička).

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page