Ve čtvrtek 5. května jsme na prvním zasedání programové rady Kongresu žen 2017 s pozvanými expertkami a experty formou ozvučné desky debatovali koncepci příštího Kongresu žen, jeho cíle a tematické okruhy, kterým by se měl věnovat, a také způsob komunikace s lajckou i odbornou veřejností. V programové radě zasedli obornice a odborníci z oblasti médií, akademie, neziskového sektoru i veřejné správy.

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page