Nejvyšší podíl žen v Televizních novinách je tradičním výsledkem pravidelných analytických výstupů. Vždy je přitom nutné poukázat na druhou stranu věci, jíž je volba nejčastěji zobrazovaných a oslovovaných žen. Ta je úzce navázána na tematické profily jednotlivých relací. Poukázali jsme výše například na to, že Události byly relací orientovanou na politickou agendu. Tomu odpovídá i skladba deseti nejčastěji prezentovaných žen v relaci. Obdobnou optikou pak můžeme propojit tematickou skladbu Televizních novin se stejnou statistikou platnou pro jmenovanou komerční zpravodajskou relaci. Jména Jany Nagyové-Nečasové, Jany Rösslerové a Kateřiny Pancové odkazují na preferování témat z oblasti kriminálních činů (viz graf III-3), Iveta Bartošová je „reprezentantkou“ bulvarizujících tendencí v informování o celebritách (téma je zastřešeno kategorií zábava a jako čtvrtému nejčastěji zobrazovanému se mu v relaci dostalo 7 a půl hodiny souhrnné stopáže), manželka prezidenta Ivana Zemanová zase zaměření komerční relace na politické informace osobního charakteru. Diváci Televizních novin se totiž dozvídali podrobné informace o stylu oblékání a starostech o psa první dámy (viz graf IV-10).“ (Analýza, str. 31-32)

Analýza zpravodajství českých televizí za rok 2013 v oblasti genderu v grafech vypadá následovně:

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page