Kongresu žen velmi fandím, protože jde o jedinečnou příležitost k setkávání a k uvědomění si, že rovnost žen a mužů je stále aktuálním tématem. Přeji druhému ročníku kongresu ať se vydaří a ať si ho všichni krásně užijí!