V roce 2015 si připomínáme sto let od změny dánské ústavy, která zajistila ženám volební právo. Není to jen důvod k oslavám, je to také příležitost zamyslet se nad výzvami, kterým ženy v dnešní společnosti stále čelí. Dánsko má silnou tradici v podpoře rovných příležitostí a práv, což je také jeden z důvodů, proč Dánské velvyslanectví podporuje akce jako je Kongres žen. Kongres představuje jeden z mnoha důležitých kroků, díky kterému si nadále ujasňujeme, diskutujeme a společně pracujeme na vyřešení výzev, se kterými se ženy potýkají v médiích a jiných oblastech lidské činnosti.

2015 marks the 100th anniversary of the constitutional amendment which granted women the right to vote in Denmark. While this is an occasion to celebrate, it is also an opportunity to contemplate the challenges that women still face in our society today. Denmark is a strong supporter of equal opportunities and rights, and that is why the Danish embassy continues to support events like the Women’s Congress. It is an important step to continue to shed light on, to discuss and to work together to solve the challenges of women in the media and other parts of our society.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page