Město nás jako jednotlivce předchází, zároveň se ale všichni podílíme na jeho ustavování a trvání. Město vzniká a trvá jako společné dílo, proto by mělo „patřit všem“, proto na něj máme všichni právo, bez ohledu na pohlaví, věk, nebo třeba bohatství. Mnohdy je nám ale toto právo z různých důvodů a různými způsoby upíráno. Gender a zejména genderová slepota a stereotypy představují jedny z mnoha důvodů vyčleňování lidí z veřejného prostoru města a letošní Kongres žen by nám mohl pomoci osvětlit, jak takové vylučování funguje a jak se proti němu bránit. To je důležité, protože abychom o své právo na město mohli bojovat, musíme rozumět tomu, kdy, kde, proč a jak je nám naše právo na město upíráno.

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page