Rezoluce Kongresu žen 2017:

Ženy a veřejný prostor

 

PRO ORGÁNY STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

1. Veřejný prostor má být všech, navrhujme ho tedy jako bezpečný a bezbariérový pro všechny

Veřejný prostor ovlivňuje kvalitu života nás všech, a proto při jeho plánování musí být systémově brány v potaz potřeby různých skupin obyvatel tak, aby byl zajištěn bezpečný a bezbariérový přístup všech bez rozdílu.

2. Zviditelňujme hlasy žen ve veřejném prostoru – mediálním, expertním a online

Ženy mají oprávněný nárok na to vstoupit s názorem do veřejné diskuze, aniž by byly posílány „zpátky k plotně“ či jim bylo vyhrožováno. Ženy musí být zastoupeny v diskusích o důležitých celospolečenských tématech a problémech.

3. Garantujme rovné zastoupení žen při projektování veřejných prostranství

Ženy by se měly vyváženou mírou podílet na vytváření veřejného prostoru, v kterém se každý den pohybují.

4. Inspirujme se příklady dobré praxe

Nemusíme vymýšlet nové věci. Často se stačí porozhlédnout po příkladech v České republice či v zahraničí, kdy se podařilo odstranit bariéry pro ženy ve fyzickém i online veřejném prostoru.

 

PRO NÁS VŠECHNY

5. Trvejme na svobodě žen rozhodovat o sobě a svých tělech

Žijeme ve svobodné společnosti a ženy musí mít právo na to odhalovat a zahalovat svoje tělo a vlasy podle svého svobodného rozhodnutí, bez odsudků a obviňování žen za násilí.

6. Řekněme jasné NE sexuálnímu obtěžování a násilí

Pouliční obtěžování není něčím, co bychom měli přehlížet a bagatelizovat. Není to pozornost, za kterou jsou ženy vděčné. Netolerujme projevy sexuálního obtěžování, zejména u zranitelných skupin, jako jsou mladé ženy nebo ženy na vozíčku.

7. Respektujme odlišnost a buďme citliví vůči různým potřebám žen

Konfrontujme svou zkušenost veřejného prostoru s tím, jak ho zažívají jiné ženy. Mějme respekt a buďme citliví. Veřejný prostor by měl odrážet potřeby žen z různých skupin a brát v potaz i hlasy žen bez domova, žen s fyzickým omezením, žen z různých etnických skupin, lesbických žen a trans osob. Když budeme reflektovat jejich potřeby, našim potřebám to neublíží.

 

PRO ŽENY

8. Ochočme si technologie

Nebojme se softwarového inženýrství a kódování. Je důležité, aby vyvíjené aplikace odrážely potřeby a zájmy žen.

9. Nenechme se zastrašit

Braňme se nenávisti, šikaně a zesměšňování na internetu. Nenechávejme se z něj vytlačit nenávistnými komentáři a výhružkami.

10. Táhněme za jeden provaz

Budujme solidaritu mezi ženami a společně měňme svět k lepšímu. Vzájemnou podporou a spoluprací toho více dokážeme.

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page