Národní dům na Vinohradech hostil v sobotu ženy a muže nejen z České republiky. Slavnostního uvítání druhého ročníku Kongresu žen se ujali mimo jiné prezidentka Asociace polského Kongresu žen Dorota Warakomska nebo francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian. Diskutovat o médiích napříč Evropou pak přijely zástupkyně Polska, Německa, Estonska i Velké Británie. Konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení postavení žen i jejich zobrazování v médiích převzala na závěr druhého ročníku náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  Martina Štěpánková.      

V sobotu 20.6.2015, přivítala návštěvnice a návštěvníky svou videozdravicí eurokomisařka Věra Jourová a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.Podpořil bych Kongres žen na jakékoliv téma, protože problematika rovných příležitostí je důležitá. Co se týká letošního kongresu, musíme brát v potaz, že média udávají tón veřejné debaty a určují, jak budou konkrétní témata vnímána ve společnosti. Feminismus vnímám jako aktivitu, která je důležitá pro rovnost mužů a žen,“ zdůraznil ministr Dienstbier.

Podporu akci vyjádřil osobně během svého projevu i francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian. „Obraz žen v médiích je jen částečný a předpojatý. Cíl musí být dvojí, rozšířit prostor věnovaný ženám v médiích a bojovat proti genderovým stereotypům. Ochrana práv žen je tématem, které mi leží velmi na srdci,“ uzavřel své vystoupení Asvazadourian.

Po celý den probíhaly v Národním domě debaty související s tématem „Ženy a média“, kterých se účastnili významné osobnosti mediálního světa. Mezi nimi například šéfredaktor Hospodářských novin Martin Jašminský, programový ředitel ČT Milan Fridrich, moderátorka Daniela Drtinová nebo ředitelka vydavatelství Burda Media Petra Fundová. Z diskusí vyplynula shoda nad nutností umožnit většímu počtu žen prosadit se na vedoucích pozicích v médiích. Řešením, jak umožnit ženám podílet se na rozhodování o českých médiích a zároveň skloubit náročnou profesi s rodinným životem, může být i větší otevřenost pro práci z domova, sdílená pracovní místa a částečné úvazky.

V českých médiích chybí kromě žen ve vedení i ženy expertky objevující se nejen ve zpravodajství. Vyvážit dominující počet mužů – expertů, může pomoci i aktualizovaná databáze odbornic v konkrétních oblastech, která umožní médiím právě tyto osobnosti zvát k debatám a žádat je o vyjádření k celospolečenským tématům.

Zahraniční novinářky potvrdily, že nedostatek žen v médiích a zobrazování žen v médiích není jen problém České republiky, ale potýkají se s ním i další státy. Možností, jak situaci žen v médiích změnit nabízí rezoluce Kongresu žen, tzv. desatero, které přichází s konkrétními kroky. Desatero je tvořeno často velmi jednoduchými doporučeními, která může praktikovat každý. Je mezi nimi výzva k bojkotu produktů, které prezentuje sexistická reklama, důraz na větší zastoupení žen v mediálních formátech i na genderově citlivý jazyk a obrana proti stereotypům, například stereotypním otázkám v médiích.

Další ročník na téma „Ženy a veřejný prostor“ proběhne v červnu 2017 v Praze.

TZ_Kongreszen2015_sobota_final

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page