Vážené dámy a pánové,

Vážený pane ministře, vážený pane velvyslanče,

Milé kolegyně a kamarádky, kolegové a kamarádi.

Dovolte mi, abych vás i já přivítala na druhém Kongresu žen.

Žijeme ve společnosti, kde je normální do diskusí na celospolečenská témata nezvat ženy, kde moderátorky veřejnoprávní televize vypadají jako panenky, kde o obsahu médií téměř výlučně rozhodují muži, kde téma ženských práv nachází místo možná v ženských přílohách ale rozhodně ne na prvních stranách novin, kde polonahé i nahé ženské tělo bývá používáno k prodeji prakticky čehokoli, kde reklamy vybízejí k výměně starých manželek za nové a kde porno časopisy najdeme prakticky kdekoli, když jdeme koupit noviny.

V mnoha ohledech není česká situace unikátní. Pozoruhodná v mezinárodním srovnání je neochotou se těmito tématy vůbec zabývat, případně snahou je bagatelizovat. Letošní Kongres žen je proto unikátní – tím, že téma ženy a média otevírá vážné a komplexní veřejné diskusi.

Během příprav Kongresu jsme s kolegyněmi zjistily, že je zde řada novinářek, kterým panující situace není lhostejná, kterým jde o to, jaké mediální zprávy do světa pouštějí a jaký dopad tyto zprávy na obraz žen a mužů ve společnosti mají. Novinářky, kterým vadí, že ve vedení médií není zastoupeno více žen a které reflektují, že minimální zastoupení žen ve vedení má dopad na témata, která je možné v médiích prosadit. A zjistili jsme taky, že jsou zde i muži novináři, kteří to vidí podobně.

Jako pro někoho, kdo si poprvé v dětství uvědomil nespravedlnost při sledování filmu „Hádej, kdo k nám přijde na večeři“ a kdo se stal feministkou v 16 letech, je pro mne letošní Kongres žen velkým povzbuzením a nadějí.

Ukazuje totiž, že feminismus není ani přežitek, ani nadávka.

Feminismus se zasazuje o spravedlnosti a spravedlnost je něco, co všichni potřebujeme k tomu, abychom si mohli utvářet základní pocit sounáležitosti a smyslu života. Spravedlnost potřebujeme, abychom se ve světě cítili doma. A tento pocit sounáležitosti se světem potřebujeme všichni.

Feminismus říká, že ženy mají na spravedlnost stejné právo jako muži.

Že máme právo na respekt, důstojnost, tělesnou a mentální integritu – stejně jako muži.

Že jsme lidi – stejně jako muži.

Pokud pro vás toto nejsou závratně revoluční myšlenky, potom souzníte s feminismem. Nebojme se toto slovo používat, nebojme se k němu hlásit. Generacím feministek a feministů vděčíme za to, že se situace mění k lepšímu. Jak ale budeme diskutovat dneska, spousta problémů přetrvává (třeba násilí na ženách nebo platová diskriminace) a s rostoucí citlivostí se objevují témata nová (například právo žen rozhodovat o podobě porodu). A pak jsou tu témata nová, jako násilí ve virtuálním prostoru.

Jde pořád o totéž: nedostatek respektu vůči ženám, jejich ponižování, jejich sexualizaci. Proto je feminismus stále potřeba. A proto má smysl pořádat akce, jako je Kongres žen.

Na závěr mi dovolte chvíli děkovat, protože lidem, ženám, kterým je potřeba poděkovat, je opravdu spousta:

Především mým kolegyním, Monice McGarrell Klimentové, Anně Kárníkové, Petře Kubálkové a Zuzaně Rejchové, které Kongresu daly půl roku života a mně bylo ctí a radostí s nimi pracovat: po naších týdenních pracovních snídaních se mi bude hodně stýskat. Za to, že nemám nejmenší pochybnost o tom, že Kongres dnes proběhne naprosto hladce, děkuji Kamile Fröchlichové, Romaně Šimkové, Vladimíře Válkové, Simoně Bagárové a Alexovi Trejo.

Obrovský dík patří všem, kteří přispěli k rozvíjení a tříbení myšlenek, nápadů a témat: účastnicím a účastníkům přípravných setkání v Praze a Brně, osobnostem, které se účastnily Kulatých stolů na Velvyslanectví Francouzské republiky, a Programové radě, která vydržela všechny ty dlouhé diskuse o finální podobě Kongresu.

A nakonec chci samozřejmě poděkovat donátorům: Nadaci Open Society Fund Praha, která spravuje program podpory Dejme šanci ženám a poskytla grant Hájíme práva žen, nadacím Fridrich Ebert Stiftung a Henrich Böll Stiftung a Velvyslanectví Francouzské republiky.

A na úplný závěr chci osobně poděkovat svému muži, který se mnou Kongres žen v posledních měsících žil opravdu intenzivně a který svým kamarádům ochotně vysvětluje, proč je skvělé žít s feministkou.

Věřím, že si Kongres užijete, načerpáte energii, nové myšlenky, víru v lepší svět a sílu pro to ho měnit. Díky že jste tady. Krásný den.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page