15. března 2016 jsme v Brně uspořádaly druhé přípravné setkání, jehož cílem je definovat klíčové oblasti, kterým by se měl věnovat příští Kongres žen.

Setkání v Brně se zúčastnili například Petra Hlaváčková z časopisu ERA 21, Kristýna Pešáková z neziskové organizace Nesehnutí, Lucie Obrovská z Kanceláře veřejné ochránkyně práv, Robert Osman z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Markéta Pešková z Oddělení obecné kriminality policie Brno a mnoho dalších.

Kulatý stůl, který se věnoval tématu veřejnému prostoru, se zabýval především tématy přístupu a bezpečnosti, druhá skupina se věnovala provázanosti virtuálního a reálného světa, genderovanosti kyberprostoru, ale i komunikaci tématu příštího Kongresu žen směrem k veřejnosti.

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page