Podporuji Kongres žen, protože upozorňuje na stále existující nerovnosti mezi ženy a muži a aktivizuje (nejen) ženy k jejich odbourání. Pro mě je rozmanitost důležitá a měli bychom mluvit o queer a trasngender právech, postavení migrantek, žen bez domova a chudých, stále rostoucí nesnášenlivosti vůči Romkám a Romům a dalších méně viditelných ač významných tématech. Bohužel se ale pořád se musíme vracet k nerovnostem na základě pohlaví, protože role žen je vnímána jako méněcenná a to i ve veřejném prostoru. Patriarchát beru za strůjce všech nerovností. Těším se, až se dostaneme do doby, kdy se Kongres žen bude moci jmenovat Feministický kongres, a ženy se k němu připojí, nejen protože jsou ženy a chtějí spravedlivou společnost pro sebe, ale protože chtějí spravedlivou společnost pro všechny bez rozdílu.

 

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page