V heteronormativní a patriarchální společnosti jsou ženy zneviditelňovány a jejich inspirativní hlasy a zkušenosti přehlíženy, v soukromém i veřejném prostoru, kde pak dominuje toxická maskulinita. Je třeba vytvářet prostory pro sdílení, kde takové hlasy mohou zaznít a podporovat tak genderovou rovnost. Ta se přitom týká jak žen, tak mužů a nakonec i celkové větší pestrosti a vlastnímu sebeurčení v našich identitách a vztazích v soukromí a společnosti.

 

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page