Spojené státy americké věří, že genderová rovnost je zásadní pro námi sdílené cíle, jako je prosperita, stabilita a bezpečnost. Proto velvyslanectví Spojených států amerických podporuje projekty, jako je Kongres žen, které se zaměřují na motivování žen k přijetí vedoucích rolí ve společnosti a posílení genderové rovnosti. Téma letošního Kongresu žen – „Ženy a veřejný prostor“ – , které přináší diskuzi o bezpečnosti ve fyzickém i online prostředí, je významné téma, které nám bylo v roce 2017 potěšením podpořit prostřednictvím našeho Fondu pro zlepšení postavení žen.

The United States believes gender equality is critical to our shared goals of prosperity, stability, and security. To this end, U.S. Embassy Prague supports projects such as the Women’s Congress that are aimed at encouraging women’s leadership in society and strengthening gender equality. The theme of this year’s Women’s Congress — “Women and the Public Space,” featuring discussions about safety both online and offline, is an important topic that we are pleased to support through the Embassy’s 2017 Fund for Women’s Empowerment.

 

Erin E. Kotheimer

Acting Public Affairs Counselor – U.S. Embassy Prague

Velvyslanectví Spojených států amerických

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page