Genderová expertní komora ČR a Kongres žen vydaly společné prohlášení k výstavě „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny), kterou v příštím týdnu uspořádá Knihovna AV ČR jako jednu z akcí v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Kritizovaná výstava nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, čímž degraduje ženy obecně na pouhé sexuální objekty a zpochybňuje odborný přínos vědkyň. V prohlášení se dozvíte další podrobnosti, ze kterých plyne naše znepokojení nad uspořádáním takového typu výstavy pod záštitou Akademie věd ČR. Prohlášení jsme zaslali odpovědným zástupcům a zástupkyním Knihovny AV ČR a Týdne vědy a techniky AV ČR. Více informací ke zmiňované výstavě naleznete zde.

Knihovna AV ČR se 4. 11. 2015 rozhodla výstavu ve svých prostorách předčasně ukončit a přesunout ji na jiné místo.

Prohlášení-Genderové-expertní-komory-ČR-a-Kongresu-žen

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page