Když dnes vidím na ulici muslimku v šátku, mám strach – strach z toho, že se najde někdo natolik slušný, že jí začne důrazně radit, aby se vrátila tam, odkud přivandrovala. Nesnášenlivost a útočnost vůči slabším, rozená z pocitů vlastního nenaplnění a dmýchaná médii i politiky, je podstatné téma současnosti, a nejenom té české. Proto si podporu zaslouží každá činorodost přispívající ke zrovnoprávnění veřejného prostoru. Kongres žen, který se letos zaměří na férové sdílení měst, bezpečnost v kyberprostoru i v ulicích a na křížení nerovností (tedy třeba na ženy z národnostních či náboženských menšin), je jednou z takových potřebných činorodostí.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page